วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552

แนะนำสำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง


.......สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง ตั้งอยู่หมู่1 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองราชบุรี ประมาณ 60 กิโลเมตร
ติดกับประเทศพม่า

โครงการธนาคารอาหารชุมชน(Food Bank)

โครงการธนาคารอาหารชุมชน(Food Bank)
ตั้งอยู่ หมู่ 6 บ้านหนองตาดั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ธนาคารควาย โรงเรียนควาย

ธนาคารควาย โรงเรียนควาย
ตั้งอยู่ หมู่ 6 บ้านหนองตาดั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

.....โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน
.....อยู่ หมู่ 5 บ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
กิจกรรมด้านพืช การปลูกผักแบบปลอดภัยจากสารพิษ

กิจกรรมด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงไก่ไข่

กิจกรรมด้านประมง การเลี้ยงปลานิล


ผู้ติดตาม